RADA FUNDACJI:

  • Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Rady Fundacji
  • Stanisław Grabiec – Członek Rady Fundacji
  • Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji


ZARZĄD FUNDACJI:

Izabela Wyżga
Prezes Zarządu Fundacji

Bartosz Drozdowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji


PRACOWNICY:

Sylwia Lelito
Koordynator Projektów
Sylwia.Lelito@fundacja.totalizator.pl

Tel.: +48 571 770 973

Kateryna Grąbczewska

Koordynator Projektów

kateryna.grabczewska@fundacja.totalizator.pl

Tel: +48 571 770 111