RADA FUNDACJI:

  • Olgierd Cieślik – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Magdalena Kopka-Wojciechowska – Członek Rady Fundacji
  • Stanisław Grabiec – Członek Rady Fundacji
  • Bogdan Pukowiec – Członek Rady Fundacji


ZARZĄD FUNDACJI:

Bartosz Drozdowicz
Prezes Zarządu Fundacji

PRACOWNICY:

Izabela Wyżga
Dyrektor Operacyjny 

Sylwia Lelito
Koordynator Projektów
Sylwia.Lelito@fundacja.totalizator.pl

Tel.: +48 571 770 973

Kateryna Grąbczewska
Koordynator Projektów
Kateryna.grabczewska@fundacja.totalizator.pl

Tel: +48 571 770 111

Maria Romanowicz
Koordynator Projektów
Maria.romanowicz@fundacja.totalizator.pl