Misja

 • Fundacja wspiera i odpowiada na bieżące sprawy społeczne.
 • Oprócz reagowania na doraźne wyzwania, poprzez programy rozwojowe wspiera przedsiębiorczość oraz zrównoważony rozwój technologiczny.
 • Fundacja w podobny sposób angażuje się w ochronę polskiej kultury, mając na uwadze nie tylko znaczenie podtrzymywania tradycji narodowej, ale również wytyczanie nowych celów we współczesności.

Wizja

 • Fundacja reaguje na potrzeby i wyzwania stojące przed społeczeństwem. Pomaga w budowaniu otwartego społeczeństwa, ukierunkowanego na przedsiębiorczość i innowacyjność.
 • Dzięki podejmowanym działaniom Fundacja wzmacnia zrównoważony rozwój technologiczny społeczeństwa i upowszechnia ulepszone rozwiązania dla problemów społecznych.
 • Fundacja promuje polską kulturę i chroni dziedzictwo narodowe, inspirując do działania oraz poszukiwania nowoczesnych środków wyrazu.

Wartości

 • Aktywność:
  wychodzimy z inicjatywą i pełnym zaangażowaniem prowadzimy działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Nie marnując czasu, dynamicznie zmieniamy nasze otoczenie na lepsze.
 • Wiarygodność:
  prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy i otwarty, zachowując pełną wiarygodność realizowanej działalności. Przy podjęciu decyzji weryfikujemy wszystkie źródła informacji, tak aby nasze działania miały jak najlepszy wpływ na otoczenie.
 • Współpraca:
  prowadzimy dynamiczne działania ramię w ramię z innymi, promując pracę zespołową w celu osiągania zamierzonych efektów w realizowanych projektach, a także rozwoju pracowników.
 • Otwartość:
  jesteśmy otwarci na opinie innych oraz szczerze wypowiadamy nasze zdanie z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Wierzymy, że otwarty i szczery dialog prowadzi do najlepszych wspólnych pomysłów inicjatyw. Uważnie wsłuchujemy się w pomysły innych: partnerów, współpracowników oraz podopiecznych.
 • Odpowiedzialność:
  nie zwlekamy z podjęciem działań, pamiętając jak ważna jest pomoc. Przy podjęciu każdej decyzji pamiętamy, jak duży wpływ ma na nasze otoczenie.