Deklaracja dostępności serwisu fundacja.totalizator.pl

Fundacja Totalizatora Sportowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:  www.fundacja.totalizator.pl.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 1. Czytnik tekstu.
 2. Wyróżnienie nagłówków.
 3. Opisy obrazów.
 4. Wirtualna klawiatura.
 5. Media nie są dostępne w formie Audio.
 6. Pewne udostępniane w serwisie usługi mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 7. W części filmów nie ma napisów dla Osób Niesłyszących i Głuchych.
 8. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranuMożesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy. Dane teleadresowe znajdują się nad formularzem kontaktowym.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-12.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do: fundacjats@fundacja.totalizator.pl

W zgłoszeniu podaj:

 1. Swoje imię i nazwisko.
 2. Swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).
 3. Dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
 4. Opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Totalizatora Sportowego, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kijowskiej oraz ul. B. Wieczorkiewicza. Do wejścia od strony ul. Kijowskiej prowadzą schody. Przy wejściu od ul. B. Wieczorkiewicza znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul. Kijowskiej 5.
 2. Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia od ul. Kijowskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń budynku. W budynku jest winda.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.