„ZwyciężaMY – VictorioUS” to projekt edukacyjny Fundacji Forum Zrównoważonej Technologii, mający na celu przybliżenie młodszym pokoleniom (dzieciom oraz młodzieży szkół średnich) losów oraz sylwetek wybranych żołnierzy wyklętych, a także ich wkładu w walkę o niepodległość kraju. Oparty jest na cyklu krótkich animacji, których realizację wsparła m.in. nasza Fundacja w ramach programu "Polska dziś i jutro".

Na potrzeby projektu wykorzystane zostały efekty CGI - przy wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dedykowanego tego typu animacjom. Animacja została wykonana przy użyciu stworzonych modeli oraz scen 3D, renderowanych finalnie w tzw. render farmach. Technika animacyjna 3D zawierała również animacje 2D jako podkreślanie lub wspomaganie odbioru finalnego tejże animacji.

Za przygotowanie filmów animowanych odpowiadało profesjonalne studio animacyjne, natomiast scenariusz wszystkich filmów był współtworzony i konsultowany z historykami oraz osobami zajmującymi się zawodowo tamtymi czasami.
Więcej informacji o projekcie zainteresowani zdobędą na stronie:
 https://zwyciezamy-victorious.pl/