Zespół konserwatorów malarstwa w grudniu 2023 r. zakończył prace renowacyjne przy obrazie św. Jacka, będącym pod opieką gdańskich Dominikanów. Działania nad projektem „Zabezpieczenie zabytku – prace konserwatorskie przy obrazie św. Jacka z kościoła pw. św. Mikołaja w Gdańsku” były prowadzone m.in. dzięki naszemu wsparciu w ramach programu „Polska dziś i jutro”.

Celem podjętych prac była naprawa i zabezpieczenie bardzo zniszczonej struktury obrazu. Obraz jest trzecim w kościele św. Mikołaja zidentyfikowanym dziełem autorstwa Marcina Jabłońskiego. Namalowany został we Lwowie w 1837 r.

W efekcie przeprowadzonych prac obraz został starannie oczyszczony, naprawiono deformacje i pofałdowania płótna, a także spękania i przetarcia warstwy malarskiej. Wzmocniono podłoże obrazu, a mocno zniszczoną metalową ramkę zastąpiono drewnianą, profilowaną ramą, w partiach złoconą i malowaną w kolorze ciemnego brązu.

Na załączonych fotografiach widzimy zestawienie stanu obrazu przed przystąpieniem do prac konserwatorskich oraz po ich zakończeniu. Po konserwacji obraz można oglądać na ścianie północnej kaplicy św. Jacka.

Źródło: https://gdansk.dominikanie.pl/2023/12/15843/