13 marca 2024 o godzinie 14-ej rozpocznie się webinar: "Możliwości Inwestycyjne w Ukrainie dla polskich firm, na mocy Ustawy Ukrainy „O państwowym wsparciu projektów inwestycyjnych ze znaczącymi inwestycjami w Ukrainie”. Wydarzenie realizowane jest we współpracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Fundacją Totalizatora Sportowego.

Webinar skierowany jest do polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności na terenie Ukrainy. Podczas sesji, Nazar Kohut, doświadczony doradca inwestycyjny w Ukraine Invest, przedstawi kluczowe aspekty i korzyści płynące z państwowego wsparcia dla zagranicznych inwestorów.

Tematy webinaru:
- Wsparcie Państwowe: Omówienie form wsparcia oferowanych przez ukraiński rząd dla inwestorów zagranicznych;
- Wymagania dotyczące projektów: Kryteria, które muszą spełniać projekty inwestycyjne, aby kwalifikować się do wsparcia;
- Zdolność finansowa: Jakie zasoby finansowe są potrzebne, aby rozpocząć projekt inwestycyjny na Ukrainie;
- Wymagane dokumenty: Przegląd dokumentacji niezbędnej do aplikacji o wsparcie państwowe;
- Procedura składania wniosku: Krok po kroku przez proces aplikacyjny, aby zwiększyć szanse na sukces.

Dołącz do nas i odkryj, jak Twoja firma może skorzystać na inwestowaniu w Ukrainie zgodnie z najnowszymi przepisami i wsparciem państwa.

Link do rejestracji: https://lnkd.in/gYAJ7geY

Organizatorzy: ZPP, Business for Ukraine Center, SUP, InfoCredit.
Partnerzy merytoryczni: UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office, InfoCredit, Diia.Business, І Warsaw.