Dzielimy się pozytywnymi widokówkami z kolejnych akcji zrealizowanych w minionym roku, dzięki grantowemu wsparciu naszej Fundacji. „Podaruj uśmiech dziecku”, to projekt zrealizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja, w ramach programu "Odpowiedzialni Społecznie".

W ramach wspomnianego projektu zakupiono i przygotowano drobne prezenty m.in.: książki, słodycze, nimby anielskie, pojemniki na żywność, balony. Zorganizowano także zabawę z animatorami z okazji Dnia Dziecka. Odbiorcą ww. działań były dzieci ze wschodniej Ukrainy, przesiedlone z terenów działań wojennych, a także dzieci znajdujące się w szpitalach.

Już wkrótce podzielimy się wrażeniami z jeszcze jednej akcji pomocowej zrealizowanej przez partnerską Fundację. Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy pomyślnych działań i inicjatyw w nowym roku.