Dzwonnicy w Szczepiatynie groziło zawalenie. Stowarzyszenie RCM Ulhówek uratowało zabytek m.in. dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach naszego programu grantowego „Polska dziś i jutro”.

W 2023 roku w ramach prac renowacyjnych  zdjęto kopułę dzwonnicy, częściowo rozebrano elementy konstrukcyjne pierwszej kondygnacji, zdemontowano odeskowanie, wymieniono płatwie I i II kondygnacji, płatwie daszków okapnikowych, renowacji poddano drewniane gzymsy, zrobiono nowe szalowanie i listwowanie ścian. Z blachy tytanowo-cynkowej zrobiono nowe daszki  okapnikowe, poddano remontowi elementy pozornej latarni z krzyżem na kopule dachu. Kopułę dachu pomalowano, po czym ponownie posadowiono na kondygnacji dzwonnicy  za pomocą dźwigu budowlanego.

Kolejne prace pozwoliły odtworzyć drewniane podłogi I i II kondygnacji, schody wejściowe na drugą kondygnację. Wykonano i zamontowano też nowe drzwi wejściowe. Całość obiektu została poddana konserwacji środkami drewnoochronnymi.

„Udało nam się zachować ok. 70 procent zabytkowego materiału dzwonnicy, w tym kopułę dachu dzwonnicy, którą pierwotnie zamierzano pokryć nową blachą. Historyczne, nadające się do ponownego użycia elementy dzwonnicy zostały wykorzystane ponownie”.

Więcej informacji o historii dzwonnicy i działaniach renowacyjnych zainteresowani znajdą m.in. w artykule na stronie: https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/39620,dzwon...

Opis prac przedstawiono na podstawie ww. artykułu z "Kroniki Tygodnia".