Zapraszamy na projektową wycieczkę do Chicago. To właśnie tam dzięki wsparciu z programu grantowego „Polska dziś i jutro” zostały zorganizowane wydarzenia związane z Inauguracją Roku Kopernikańskiego. Otwarcie wystawy i uroczysty koncert odbyły się w marcu br. w lokalnym Copernicus Center. Realizatorem projektu była Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Wystawa „Mikołaj Kopernik – życie i praca” składała się z 21 plansz ilustrujących biografię i obszary aktywności Mikołaja Kopernika. Program koncertu inauguracyjnego wypełniły: symfonia kameralna „O obrotach ciał niebieskich” oraz „Tanga polskie”.

Celami, które przyświecały projektowi były m.in.: promowanie Polski i jej osiągnięć naukowych oraz kultury polskiej za granicą; aktywizacja kulturalna Polaków i Polonii w USA; popularyzacja najwybitniejszych osiągnięć w kulturze i nauce polskiej.

Na zdjęciach kilka wrażeń z koncertu.