Przedstawiamy kolejny projekt zrealizowany w ramach naszego programu grantowego "Odpowiedzialni Społecznie". Zadanie „Dom dla Ukrainy” wykonała Fundacja DEMOS – dzięki otrzymanemu wsparciu przygotowała bazę lokalową do zajęć edukacyjnych, integracyjnych a także rozpoczęła modernizację bazy noclegowej dla grupy potrzebujących dzieci i młodzieży pozostających pod stałą opieką Stowarzyszenia Siemacha.


Przekazane środki głównie posłużyły do pokrycia kosztów prac remontowych w przestrzeniach wspólnych dla wychowanków, wykończenia łazienek oraz prac stolarskich. W realizację działań zaangażowani byli m.in. pracownicy Fundacji DEMOS oraz zespół partnerskiego stowarzyszenia.

Dzięki zrealizowanemu projektowi w placówce w Odporyszowie możliwe jest lepsze wsparcie dla podopiecznych a także rozszerzenie działań na nowe grupy beneficjentów. Otrzymana pomoc finansowa pozwoliła przystosować budynek do potrzeb zakwaterowania nowych osób z Ukrainy (w tym dzieci z domu dziecka), poprawiła warunki mieszkalne i unowocześniła zaplecze do prowadzenia zajęć dodatkowych.  

Partnerskiej organizacji życzymy realizacji ambitnych planów związanych z dalszą rozbudową prowadzonej bazy.