Fundacja Totalizatora
Sportowego

Odpowiadamy na bieżące potrzeby społeczeństwa

Główne filary naszej działalności

Misją Fundacji Totalizatora Sportowego jest wspieranie wybranych obszarów życia społecznego. Fundacja prowadzi różnorodne działania na rzecz integracji społecznej, promocji patriotyzmu, przedsiębiorczości społecznej oraz zrównoważonego rozwoju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność ta podporządkowana jest trzem filarom strategicznym Fundacji. Są to:

Odpowiedzialność Społeczna

W ramach tego filaru Fundacja, chcąc realizować misję społeczną, dąży do rozwinięcia swojej działalności na rzecz pomocy uchodźcom i cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski i ich integracji społecznej. Fundacja realizuje również działania mające na celu zapewnienie wsparcia Polakom w bieżących wyzwaniach w trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Kultura i Dziedzictwo Narodowe

Filar ten obejmuje przede wszystkim działania Fundacji wspierające i promujące kształtowanie postaw patriotycznych w szczególności poprzez ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie wiedzy kulturowej oraz historycznej, a także budowanie dumy narodowej i szacunku do ojczyzny w oparciu o historię, tradycję i współczesną twórczość.

Edukacja i Przedsiębiorczość

W filarze tym zaplanowano realizację inicjatyw z zakresu nowoczesnych technologii i szeroko rozumianej przedsiębiorczości społecznej w odniesieniu do społeczeństwa stojącego u progu technologicznej rewolucji i rosnącego zapotrzebowania na kształtowanie kompetencji oraz umiejętności na miarę potrzeb współczesności.

Artykuły

Ukrainian Tech Meeting – podsumowanie konferencji

Dotacje w ramach funduszy unijnych na Transformację Cyfrową Polskich MŚP

Kontakt do nas

Adres Fundacji

ul. Targowa 25
03-728 Warszawa

Telefon

571 770 973
571 770 111

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 13:00